Ventilatie

Met de opkomst van nieuwe energiezuinige bouwtechnieken en passiefwoningen, is ventilatie een steeds belangrijker gegeven geworden. Debever nv staat in voor alle types ventilatie:

Ventilatie type C

Verwijst naar alle vormen van ventilatie waarbij door natuurlijke toevoer lucht door de ramen en roosters wordt aangevoerd. Afvoer gebeurt met een eenvoudige ventilator.

Ventilatie type C+

Is gestoeld op hetzelfde principe als type c, alleen kan je per lokaal of ruimte sturen. Wordt daarom ook wel vraaggestuurd ventileren genoemd.

Ventilatie type D

Wordt ook wel balansventilatie genoemd, omdat het zowel de stromen van binnen- als buitenlucht regelt. Door het gebruik van een warmtewisselaar is er geen verlies – dit is het systeem waarmee u de ventilatiestromen het best kan controleren.

Onze ventilatiemerken

  • Renson, Zehnder, Lemmens,… .